Advies

NOVITAE adviseert

[image url=”http://www.novitae.nl/wp-content/uploads/2012/09/image4.jpg” alignment=”right” margin_left=”30″ margin_right=”0″ margin_top=”0″ margin_bottom=”10″ shadow=”7″ width=”500″ height=”334″]

NOVITAE ondersteunt bedrijven en instellingen bij de organisatie van speciale bijeenkomsten. Om te netwerken; kansen te creëren door mensen te ontmoeten, contacten te leggen en hechte relaties op te bouwen.

U kunt ons inschakelen voor advies, het concept, de styling, de communicatie en voor de regie, om u of uw medewerkers te ondersteunen. Ook kunnen wij de totale invulling en organisatie overnemen.

Wij helpen u graag uw doelstellingen van de bijeenkomst te realiseren. Enthousiast, creatief, duidelijk en resultaatgericht zijn de kernbegrippen van onze dienstverlening. Wij willen uw gasten activeren, informeren, verbazen, ontroeren of enthousiasmeren. Het uitgangspunt: de kracht van samenwerking cultiveren en mensen verbinden met elkaar tot wederzijds nut van alle betrokkenen’.

Van advies tot en met de uitvoering kunt u op onze deskundigheid vertrouwen. Met ruime ervaring in de commercie, communicatie en organisatie van uiteenlopende bijeenkomsten, kunnen wij u uitstekend adviseren en ondersteunen. U kunt ons op freelance basis inzetten voor al uw zakelijke, informatieve of feestelijke aangelegenheden.