Coaching

Coaching NOVITAE

[image url=”http://www.novitae.nl/wp-content/uploads/2012/09/image3.jpg” alignment=”right” margin_left=”30″ margin_right=”0″ margin_top=”0″ margin_bottom=”10″ shadow=”6″ width=”500″ height=”334″]

Resultaatgerichte coaching biedt de mogelijkheid stil te staan bij uw eigen  ontwikkeling of de ontwikkeling van uw medewerkers onder begeleiding van   een professionele coach. In doeltreffende een-op-een contacten komen persoonlijke ervaringen het best tot hun recht.

Een coachingstraject bestaat uit een serie gesprekken van een bepaalde duur.

Het doel is individueel verschillend afhankelijk van de persoonlijke uitdagingen. Het kan variëren varieren van het oplossen van persoonlijke belemmeringen tot het optimaliseren en volgen van ambities en groeikansen.

Mensen die zich verder ontwikkelen, kiezen steeds vaker voor individuele coaching. Op die manier krijgt u de mogelijkheid om zich bewust te worden van uw kansen en mogelijkheden om te groeien.

Coaching on the job

NOVITAE biedt de mogelijkheid om medewerkers ‘On the job’ te coachen. Wij begeleiden medewerkers tijdens hun dagelijkse werkzaamheden bv. verkoopgesprekken bij klanten en geven feedback op hun functioneren.

Coaching on the job is leerzaam en doeltreffend.