Manager als coach

De manager als coach

Eén van de aspecten van leidinggeven is het coachen van medewerkers. Actief luisteren, doorvragen zonder zelf antwoorden te geven, inzicht geven in de kwaliteiten van de ander, afspraken maken gericht op doelen en resultaten. Dat is onder andere de taak van de coach.

In de training wordt geleerd kwaliteiten van medewerkers te herkennen en die in te zetten voor de organisatie en de medewerker zelf.

Resultaat

Na de training bent u beter in staat om:

 • de kwaliteiten van uw medewerkers te herkennen en die weten in te zetten voor de organisatie en de medewerker zelf;
 • de kennis en het inzicht van medewerkers in uit te voeren werkzaamheden te vergroten; verantwoordelijkheid aan medewerkers te geven;
 • medewerkers te motiveren;
 • de prestaties van medewerkers te verbeteren door het beste uit hen te halen;
 • medewerkers bewust te laten worden van eigen functioneren;
 • goede samenwerkende teams en betere werkrelaties te creëren door openheid en echte interesse;
 • personeelsontwikkeling tot stand te brengen door stimulatie van groei;
 • meer creativiteit te ontwikkelen door een open sfeer.

Inhoud

Onderwerpen die tijdens deze training aan de orde komen zijn onder andere:

 • Analyseren van de medewerker.
 • Persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s.
 • Kennis, inzicht en bewustwording.
 • Motiverend coachen.
 • Zelf oplossingen aandragen.
 • Performance management.
 • Zelflerende teams.
 • Creativiteit ontplooien.
 • Het beste uit jezelf halen.

Er wordt met name getraind op coachings- en gespreksvaardigheden door gebruik van verschillende werkvormen zoals rollenspelen en praktische cases. Met audio- en video-opnames wordt de ontwikkeling van de eigen vaardigheden vastgelegd en geëvalueerd.