Motiverend leiderschap

Effectief en motiverend leiderschap

Effectief en motiverend leiderschap is de peiler voor een goed renderende onderneming. Het vergt specifieke vaardigheden om het personeel aan te sturen. Leidinggevenden moeten medewerkers kunnen instrueren en motiveren. Ook moeten ze weten hoe een goede communicatie gestimuleerd kan worden door coachen en delegeren. In deze training wordt geleerd met een optimale communicatie en goed leiderschap een groter rendement te behalen.

Resultaat

Na de training bent u in staat om:

 • diverse stijlen van management effectief en situationeel in te zetten;
 • medewerkers met verschillend gedrag te motiveren tot het leveren van hoge(re) prestaties;
 • het gedrag van uw team en de teamleden beter te verklaren en waar nodig te corrigeren;
 • medewerkers te coachen en te begeleiden tot betere resultaten;
 • conflictsituaties vroegtijdig te herkennen, analyseren en hanteren;
 • vergaderingen en werkbesprekingen effectiever te leiden;
 • functioneringsgesprekken gestructureerd te voeren;
 • veranderingen in beleid of aanpak zodanig te presenteren dat deze leiden tot een hogere motivatie.

Inhoud

De onderwerpen die in het programma aan de orde kunnen komen zijn:

 • Werkbespreking/teamoverleg leiden.
 • Functionerings/beoordelingsgesprekken houden.
 • Situationeel leiderschap.
 • Delegeren van activiteiten.
 • Instructie en motivatie.
 • Herkennen, analyseren en hanteren van conflicten.
 • Omgaan met bezwaren en tegenwerpingen.
 • Teambuilding optimaliseren.
 • Het implementeren van veranderingen.
 • Communicatie en feedback geven.
 • Coachen van uw medewerkers.
 • Het maken van een persoonlijk coachplan.

Er wordt met name getraind op managementvaardigheden door gebruik van verschillende werkvormen zoals rollenspelen en praktische cases. Met audio- en video-opnames wordt de ontwikkeling van de eigen vaardigheden vastgelegd en geƫvalueerd.