Projectmatig werken

Projectmatig werken in verkoop

Het succesvol bewerken van een klant of prospect vraagt om een projectmatige aanpak. Een gedegen projectplan stuurt competente medewerkers aan, om gepaste acties bij klanten en prospects te ondernemen. In deze training wordt inzicht in het belang en de voordelen van projectmatig werken verkregen. Verschillende praktische tools worden uitgereikt en men krijgt inzicht in een praktisch projectmodel. De basis voor projectmatig en effectiever werken wordt gelegd.

Resultaat

Na de training bent u beter in staat om:

 • het belang en de voordelen van projectmatig werken in de verkoop in te zien;
 • op basis van kwalitatieve en kwantitatieve analyses activiteiten te initiëren;
 • verkoopactiviteiten bij een klant/prospect als een project te managen en daarmee doelstellingen te realiseren;
 • een praktisch projectmodel op te stellen;
 • de planning ten aanzien van tijd en in te zetten mensen in te schatten;
 • een project efficiënt te sturen, leiden en evalueren.

Inhoud

De onderwerpen die in het programma aan de orde komen zijn:

 • Voordelen van projectmatig werken in de verkoop
 • De ontwikkeling van een eigen projectmodel
 • De sterkte-zwakte analyse van een klant/prospect
 • Een verkoopproject indelen in verschillende fases en bijbehorende doelstellingen
 • Analyse van de geboden oplossing en mogelijke alternatieven
 • Doelgroep en bijbehorend communicatieplan
 • Tools voor een goede planning, zoals:
  • taakomschrijving
  • projectschema, inclusief mijlpalen
  • planning van tijd en middelen
  • risicoanalyse en -beheer betrokkenen, belanghebbenden en de communicatie

Er wordt met name getraind op gebruik van het projectmatig benaderen van de klant. Hierbij wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen zoals praktische cases en praktijkoefeningen.