Werkwijze

Werkwijze NOVITAE

Iedere organisatie is uniek en daarom worden onze diensten op maat gemaakt. Niet de theoretische kennis maar de praktijk van alledag vormt de basis van al onze resultaat- en praktijkgerichte trainingen.

Vooronderzoek

Naar aanleiding van uw bedrijfsspecifieke vraagstukken, waar maatwerk gewenst is, brengen we de bestaande situatie, maar ook de gewenste nieuwe situatie en ideeën voor de toekomst in kaart. Dit vooronderzoek vormt de basis voor het verdere traject. Wie zijn de medewerkers die getraind moeten worden en wat is hun competentie niveau? Welke training is gewenst? En sluit het programma aan op de bedrijfscultuur, de missie en visie van de organisatie, de branche en de actuele situatie?

Analyse en doelstellingen

Na intensieve oriëntatie, als de status en wensen van organisatie en medewerker in kaart zijn gebracht, volgt een analyserapport waaruit ideeën en aanbevelingen voor de training volgen.

In nauw overleg met de opdrachtgever formuleren we daarna heldere doelen en komen met oplossingen die nauwkeurig zijn afgestemd op úw situatie. We stellen een doelgericht trainingsprogramma op waarbij persoonlijke aandacht voor elke individuele deelnemer voorop staat. Ook trainingsduur en investeringskosten worden bepaald.

Uitvoering

Aan de hand van de ontwikkelde trainingsmodule wordt de theorie in praktijk gebracht. Inzicht, bewustwording en reflectie staan centraal, zodat de slag naar veranderend en gewenst handelen maximaal is. Het geleerde kan direct na de training in praktijk worden toegepast, omdat tijdens de trainingen gewerkt wordt met ‘echte’ cases en praktijkvoorbeelden.

Ondersteuning

Het realiseren van gewenst gedrag van medewerkers staat centraal tijdens de training. Een training verandert echter niets als het management in deze interventie de leider niet is. Vandaar dat we veel aandacht besteden aan de rol van het management vooraf, tijdens en vooral na afloop van de training om zo het best mogelijke effect te bereiken.

Evaluatie

Na afloop van de training wordt samen met de deelnemers, management en de opdrachtgever bekeken of het traject goed is verlopen. Werden de beoogde doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd? Wat is de volgende stap? Is er professionele coaching in het bedrijf beschikbaar? Is een follow-up training gewenst? Evaluatie brengt deze vragen boven tafel en geeft zicht op gewenste vervolgtrainingen.

Wilt u meer informatie over maatwerktrainingen of wilt u samen met Novitae inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *